Kardiologia

Choroby serca i układu krążenia stają się coraz częstszym motywem konsultacji z lekarzem weterynarii. Zagadnienie to dotyczy nie tylko pacjentów w starszym wieku, ale także osobników młodych i szczenięta. Dlatego dokładny wywiad z właścicielem i osłuchiwanie serca są istotną częścią ogólnego badania klinicznego, pozwalającą wychwycić ewentualną patologię.

Najczęściej spotykanymi chorobami serca są schorzenia nabyte: zmiany zastawek przedsionkowo – komorowych (np. endokardioza zastawki mitralnej), kardiomiopatie (np. rozstrzeniowa, restrykcyjna). Istotną rolę odgrywają również wady wrodzone np. przetrwały przewód tętniczy, ubytek przegrody międzykomorowej, podzastawkowe zwężenie aorty, zwężenie tętnicy płucnej. Część chorób wykazuje predyspozycje rasowe np. endokardioza zastawek dotyczy głównie psów ras małych i średnich (pudel, jamnik, sznaucer) a kardiomiopatia rozstrzeniowa psów ras olbrzymich (doberman, nowofunland , wilczarz).

Niewydolność krążenia w pierwszej fazie zwykle przebiega bezobjawowo. Symptomy choroby mogą narastać powoli i uwidaczniają się początkowo podczas wysiłku , a z czasem także w trakcie spoczynku. Do najczęściej występujących objawów mogących świadczyć o niewydolności krążenia należą: nietolerancja wysiłkowa, kaszel po wysiłku (ekscytacji), kaszel w spoczynku, duszność, omdlenia. Jeśli zauważymy je u naszego pupila, konieczna jest wizyta u lekarza.

Badanie kardiologiczne składa się z kilku etapów. Podstawą jest dokładny wywiad z właścicielem i oględziny pacjenta, uwzględniające rasę, wiek, płeć, występujące objawy kliniczne (ich nasilenie i długość trwania), przebyte i współistniejące choroby. W trakcie badania pacjenta oceniamy jego błony śluzowe, naczynia krwionośne, omacujemy i osłuchujemy klatkę piersiową, badamy palpacyjnie jamę brzuszną.

Następnie w zależności od wstępnego rozpoznania możemy wykonać badania dodatkowe:

  • EKG – elektrokardiografia służy do rozpoznawania zaburzeń rytmu serca (bradykardia, tachykardia, bloki serca, ekstrasystole),a także zaburzeń elektrolitowych i uszkodzeń mięśnia sercowego.
  • RTG klatki piersiowej – badanie to pozwala na ocenę sylwetki serca , naczyń krwionośnych, oskrzeli i płuc. Zdjęcie RTG wykonuje się w pozycji bocznej i grzbietowo – brzusznej.
  • ECHO serca – badanie echokardiograficzne serca – pozwala uzyskać informacje o budowie, wielkości i czynności komór serca (tzw. badanie dynamiczne).
  • Echokardiografia Dopplerowska – służy do określenia kierunku i szybkości przepływu krwi oraz do badania ciśnienia wewnątrz jam serca. Jest to badanie szczególnie istotne przy diagnozowaniu wad wrodzonych serca

Dodatkowo wskazane jest wykonanie przeglądowego badania krwi, celem ewentualnego stwierdzenia równolegle występujących zaburzeń ogólnoustrojowych. Leczenie pacjenta kardiologicznego uzależnione jest od postawionego rozpoznania. Opiera się głównie na:

  • farmakologicznym wspomaganiu niewydolnego mięśnia sercowego
  • eliminacji skutków niewydolności krążenia (np. usuwanie płynu z j.brzusznej lub klatki piersiowej)
  • stosowaniu odpowiedniej diety
  • ograniczeniu ruchu w zależności od zaawansowania choroby
  • leczeniu operacyjnym w przypadku niektórych wcześnie wykrytych wad wrodzonych serca