top of page

JAK PRZYGOTOWAĆ ZWIERZĘ DO OPERACJI?

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym warto wykonać niezbędne badania, takie jak: analiza morfologiczna i biochemiczna krwi, pozwalająca określić funkcjonowanie wątroby i nerek; badanie EKG i badanie Rtg klatki piersiowej.

Do bezpośrednich czynności przygotowujących zwierzę do operacji należy także głodówka, która przy większości zabiegów musi wynosić 12 godzin. Potrzebna jest ona, by nie doprowadzić do dodatkowych komplikacji, jak m.in. odruchy wymiotne, zaleganie mas kałowych po zabiegu, jako efekt upośledzenia perystaltyki.

Głodówka w przypadku zabiegów dotyczących przewodu pokarmowego wynosi nawet od 24 do 36 godzin.

W ten sposób przygotowany pacjent jest doprowadzany do lecznicy, gdzie poddany zostaje badaniu klinicznemu i odpowiednim czynnościom przygotowawczym. Pamiętać należy, że nie  sposób "wpaść na salę operacyjną z biegu", okres przygotowawczy pozwala na adaptację zwierzęcia do otaczających go warunków i uspokojenie z dala od często zdenerwowanego właściciela.

Po przygotowaniach wstępnych lekarz chirurg przystępuje do wyboru znieczulenia ogólnego. Rodzaj znieczulenia (narkozy) każdorazowo dobiera lekarz, kierując się m.in.: stanem pacjenta, wiekiem, rodzajem ewentualnych urazów, typem zabiegu.

Po przeprowadzonej operacji kilka do kilkunastu godzin organizm zwierzęcia nie pracuje w sposób fizjologiczny. Zwierzę zwykle wykazuje nadmierną wrażliwość na światło i hałas. Zadbać trzeba także o to, by miało zapewnione odpowiednią temperaturę, gdyż po zabiegu ulega ona zwykle obniżeniu. Legowisko powinno zapewniać odpowiednią temperaturę, ciszę i spokój. Nie należy układać zwierząt np. na fotelach lub kanapach, by nie zrobiło sobie krzywdy przy próbie schodzenia.

Ważną rzeczą jest też to, aby po zabiegu, do 12 h nie podawać zwierzęciu jedzenia, zapewnić tylko miseczkę z wodą. Karmienie i rodzaj karmy uzależnione są od zaleceń pooperacyjnych wydanych przez prowadzącego lekarza.

Jak przygotować zwierzę do operacji?: News
bottom of page