top of page

KLINIKA PRZYJAZNA KOTOM

CAT FRIENDLY CLINIC 2019/2020

Z niekrytą radością chcemy poinformować, że nasza przychodnia weterynaryjna, jako jedna z nielicznych w Polsce, otrzymała akredytację Cat Friendly Clinic (CFC).


Program CFC został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Kotów, dział weterynaryjny wiodącej organizacji charytatywnej działającej na rzecz kotów, International Cat Care. Jej celem jest promowanie dobrostanu dla wszystkich kotów odwiedzających klinikę weterynaryjną lub w niej hospitalizowanych. Organizacja, przyznając tytuł CFC, daje gwarancję jak najlepszych standardów oraz jakości usługi dla kotów.


Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymanej akredytacji na poziomie srebrnym. Oznacza ona, że wymagania spełniamy wyżej niż na poziomie podstawowym.  

W ramach programu CFC nasza przychodnia spełnia ścisłe wymogi, do których należy między innymi: 


1. Zapewnienie właściwych warunków lokalowych:  

  • koci szpital przystosowany tylko dla kotów (klatki hospitalizacyjne w rozmiarach „de Lux”, wyposażone w kuwety, miękkie podłoże, tekturowy domek oraz osobne miseczki dla kocich pacjentów w trakcie leczenia, jak i hospitalizacji) 

  • osobna izolatka dla kotów z objawami choroby zakaźnej, wraz z osobnym wyposażeniem klatek oraz sprzętem sanitarnym

  • gabinety przyjęć dostosowane i przeznaczone jedynie dla kotów, w którym mogą one czuć się swobodnie 

  • w trakcie hospitalizacji jak i niektórych zabiegów medycznych stosujemy kocie feromony oraz kocią muzykę redukującą stres 


2. Wyposażenie weterynaryjne dostosowane specjalnie do leczenia kotów (cyfrowe RTG, USG, nowoczesne sprzęty do pomiaru ciśnienia oka, pomiaru ciśnienia skurczowego, endoskopii; odpowiednio dostosowana sala chirurgiczna dla kocich pacjentów - znieczulenie wziewne, kardiomonitoring oraz kapnograf; odpowiednio dostosowana sala pozabiegowa z podgrzewanymi klatkami oraz pompami przepływowymi) 


3. Wykazanie działań i postaw personelu ukierunkowanych na zmniejszenie stresu u kocich pacjentów szpitalnych, jak i ambulatoryjnych (odpowiednie przeszkolenie personelu, zręczne wykonywanie wszelkich zabiegów oraz procedur medycznych u kotów - zakładanie wenflonu, pobieranie krwi, pomiar ciśnienia, etc) .

4. Zapewnienie odrębnych poczekalni dla psów i kotów (w poczekalni dla kotów, dostępne są specjalnie przygotowane koce, którymi możemy nakryć transporter, aby zminimalizować bodźce zewnętrzne). 


Co najważniejsze, wyszkolony personel postępuje z kotami delikatnie i z szacunkiem.


Od klinik oczekuje się utrzymania wysokich standardów opieki weterynaryjnej, w tym aktualizacji wiedzy na temat medycyny kotów w miarę pojawiania się nowych informacji.  

Lekarze weterynarii – Małgorzata Glema oraz Anna Starczewska - rzecznicy kotów w klinice, są dumni z otrzymania srebrnej akredytacji Cat Friendly Clinic przychodni:  

„Pragnęliśmy, aby wyprawa do naszej kliniki była bezstresowa dla naszych kocich pacjentów i ich właścicieli. Koty naprawdę się stresują, kiedy zostaną zabrane z domowego środowiska, co może zniechęcać ich właścicieli do szukania pomocy weterynaryjnej, gdy pupile tego potrzebują. Uczestnicząc w procesie akredytacji Cat Friendly Clinic, zaangażowaliśmy się w zapewnienie wysokich standardów opieki dla kotów, z empatią oraz jak najlepszą, specjalistyczną wiedzą”. 

Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Kotów podjęło inicjatywę Cat Friendly Clinic, aby zachęcić kliniki weterynaryjne na całym świecie do dokonania zmian w celu poprawienia dobrostanu kotów pozostających pod ich opieką.  

Właściciele kotów mogą dowiedzieć się więcej o programie International Cat Care i inicjatywie Cat Friendly Clinic pod adresem www.catfriendlyclinic.org

Certyfikat Cat Friendly: Tekst
bottom of page