Laboratorium

Wykonujemy :

  • badania hematologiczne - morfologia na aparacie firmy Horiba, rozmaz ręczny ( mikroskopowa ocena krwinek białych , płytek, krwinek czerwonych, diagnostyka wewnątrzkrwinkowych pasożytów np. Babesia )
  • badania biochemiczne : ALAT, ASPAT, GGTP, AP, amylaza, bilirubina, białko całkowite, albumina, kreatynina, glukoza, trójglicerydy, chlorki, wapń, fosfor, magnez
  • testy diagnostyczne chorób zakaźnych : pies- choroby odkleszczowe- test 4DX (Borrelia, Anaplazma, Ehrlichia, Dirofilaria), nosówka, parwowiroza, koronowiroza;  kot – białaczka, niedobór immunologiczny, panleukopenia
  • badanie ogólne moczu (ciężar właściwy badany refraktometrem), mikroskopowe badanie osadu moczu
  • badanie kału : flotacja, test strawności, rozmaz kału, test wykrywający antygen pierwotniaka Giardia (pis i kot)
  • badania cytologiczne : wymazów z pochwy, cytologia zmian skórnych, guzów, kanału słuchowego, płynów z jam ciała, cytologia wymazów z prostaty
  • badanie włosów i zeskrobin skórnych : pasożyty, dermatofity, zmiany zapalne
  • posiewy mikrobiologiczne i mikologiczne

Współpracujemy certyfikowanymi laboratoriami zewnętrznymi poszerzając naszą ofertę o badania serologiczne, hormonalne, histpatologiczne i genetyczne