Choroby zakaźne

  • diagnostyka chorób wirusowych przy wykorzystaniu min szybkich testów diagnostycznych i specjalistycznych laboratoriów zewnętrznych
  • diagnostyka i leczenie chorób bakteryjnych i grzybiczych, min tak zwane leczenie celowane przy wykorzystaniu laboratoryjnych badań bakteriologicznych z antybiogramem, posiewów na podłożach grzybiczych
  • diagnostyka i leczenie chorób pierwotniaczych, min babeszjozy, erlichiozy
  • prowadzimy programy szczepień profilaktycznych uwzględniających indywidualne potrzeby pacjentów i aktualna sytuację epidemiologiczną
  • wykonujemy obserwację zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny