Choroby wewnętrzne

  • diagnozowanie i leczenie zachowawcze chorób układu pokarmowego, schorzeń wątroby i trzustki
  • diagnozowanie i leczenie chorób tła endokrynologicznego, min cukrzycy, zespołu Cushinga, schorzeń tarczycy
  • terapia chorób układów : oddechowego, moczowego i nerwowego
  • możliwość leczenia szpitalnego z wykorzystaniem min namiotu tlenowego, monitora pacjenta, mat grzewczych
  • opieka nad pacjentem geriatrycznym – programy monitorowania zaburzeń wieku starczego