Zespół

 • Ryszard Starczewski

  Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej , specjalista radiologii weterynaryjnej. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie.

  Współzałożyciel i współwłaściciel Centrum Zdrowia Małych Zwierząt. W codziennej praktyce specjalizuje się w ortopedii i chirurgii ogólnej zwierząt.

 • Marek Majka

  Lekarz weterynarii – specjalista z zakresu rozrodu zwierząt. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie.

  Współzałożyciel i współwłaściciel centrum Zdrowia Małych Zwierząt. W naszej placówce obok podstawowej diagnostyki i terapii zwierząt zajmuje się ginekologią i położnictwem psów i kotów.

 • Agnieszka Kasprzak

  Lekarz weterynarii – absolwentka Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Olsztynie.

  W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt prowadzi specjalistyczne laboratorium diagnostyczne, umiejętnie łącząc wiedzę praktyczną z nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi.

 • Anna Starczewska

  Lekarz weterynarii – specjalista z zakresu chorób psów i kotów. Absolwentka wydzialu weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W naszej placówce zajmuje sie głównie kardiologią i dermatologią.

 • Agnieszka Tomaszewska

  Lekarz weterynarii – absolwentka Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt obok podstawowej kliniki chorób zwierząt towarzyszących pasją zawodową pani doktor jest leczenie gryzoni i zwierząt egzotycznych.

 • Natalia Majchrzak

  Lekarz weterynarii – absolwentka Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W naszej lecznicy pani doktor rozwija zapoczątkowaną na studiach pasję zawodową specjalizując się w leczeniu chorób oczu psów i kotów.

 • Anna Szczepaniak

  Lekarz weterynarii – absolwentka Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w ramach podstawowej kliniki pani doktor rozwija swoje zainteresowania związane z chorobami kotów oraz zajmuje sie diagnostyką ultrasonograficzną.

 • Małgorzata Glema

  Lekarz weterynarii - absolwentka wydzialu weterynaryjnego Uniwersytertu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po studiach odbyła liczne staże w kraju i za granicą (min. Tajalndia , Wiedeń). W zakresie zainteresowań endokrynologia i nefrologia.

 • Jacek Polak

  Technik weterynarii, dyplomowany ratownik medyczny.

  W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt zajmuje się szerokorozumianą asystą okołooperacyjną oraz w sposób profesjonalny dba o naszych pacjentów w okresie po zabiegowym.

 • Mariusz Marciniak

  Technik weterynarii, w naszej praktyce zajmuje się min opieką okołooperacyjną pacjentów i radiologią