TTA - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego

Nasza klinika oferuje nowe metody stabilizacji stawu kolanowego po uszkodzenieu CCL- TTA porous i TTA rapid. Wynik zastosowania obu metod jest podobny, różnią się materiałem użytym do zabiegu, sposobem jego montowania i ceną.

W obu metodach materiał stosowany do zabiegu to tytan, który charakteryzuje sie tym, że jest chętnie porastany tkanka kostną. Dzięki temu dochodzi do lepszego gojenia kości i szybszej rekonwalescencji. Ważnym czynnikiem jest także to, że w celu ograniczenia bólu pooperacyjnego zabieg rewizji stawu wykonujemy z tzw. mikroartrotomii.